Z Małopolska w II Wojnie Światowej

We wrześniu 1943 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Komendantem Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie krakowskim mianowano SS-Obersturmbannführera Rudolfa Batza. Pozostawał on na tym stanowisku do stycznia 1945 r.

SS-Obersturmführer dr Max Grosskopf został odwołany ze stanowiska Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dystryktu krakowskiego które piastował od 1940 r.

Sekcja Opieki nad Więźniami i Ich Rodzinami Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto otrzymała w tym miesiącu 496 kart zapotrzebowania na paczki i 18 depozytów, wysłała 260 paczek, miała 778 podopiecznych. Jej dochody wyniosły 46637,00 zł, a wydatki 57460,73 zł.

Władze okupacyjne odnotowały w tym miesiącu na terenie dystryktu krakowskiego 450 akcji zbrojnych polskiej konspiracji.

Bolesław Ostrowski, szef krakowskiej komórki produkcji broni „Ubezpieczalnia”, został przeniesiony na stanowiska Inspektora Rejonowego Armii Krajowej w Miechowie. Na stanowisku zastąpił go Leon Daroszewski „Andrzej”.

Trzej żołnierze Armii Krajowej podjęli nieudaną próbę rozbrojenia w restauracji przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie funkcjonariusza Schupo. W czasie ucieczki z miejsca akcji jeden z nich, NN „Mieszko”, skacząc z dorożki złamał sobie obojczyk. Został aresztowany i umieszczony pod strażą w szpitalu przy ul. Kopernika. Wkrótce odbito go.

Zdzisław Meres „Orlik” i Kazimierz Hronusiak „Leśnik”, żołnierze Armii Krajowej, zniszczyli aparaturę projekcyjną kina Wanda.

Na krakowskim dworcu Władysław Wójcik z Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość odbierał zbiegłego z obozu we Lwowie Maksymiliana Boruchowicza "Borwicz".

Okręgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość wydelegował w rejon Miechowa i Proszowic Piotra Oraczewskiego „Florian”, Stanisława Kowalczyka „Tomasz”, Maksymilana Boruchowicza "Michał Borwicz" „Zygmunt”, Jana Długosza „Zamek” i Annę Kuciel „Baśka” z zadaniem zorganizowania zbrojnej partyzantki.

W oddziale partyzanckim "Jędrusie" przeprowadzono egzamin "małej matury". Jednym ze zdających był Eugeniusz Dąbrowski "Genek". Po zdaniu tego egzaminu dołączył do redakcji "Odwetu".

Feliks Adamczak "Cichy" razem z dwoma byłymi żołnierzami Armii Czerwonej zbiegłymi z obozów jenieckich uczestniczył w napadzie na dom właściciela młyna w Markowej, Eugeniusza Szylara (należącego do Armii Krajowej oficera rezerwy). W czasie napadu doszło do strzelaniny podczas której E. Szylar został ciężko ranny i zmarł.

Kazimierz ALBIN i Jan Roczniak „Tytus” podpalili niemieckie magazyny wojskowe na Prądniku

Po wpadce komórki legalizacyjnej Polskiej Partii Socjalistyczej Wolność Równość Niepodległość, Jadwiga Rysiewicz "Zośka" ewakuowała z opieczętowanego domu pieczęcie, blankiety i gotowe dokument.

Michał Bulanda "Włodarz" i Tadeusz Świątkowski wprowadzili Jana Zęgiela do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość.