Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W maju 1944 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

W czterech Zgrupowaniach funkcjonowało na terenie Generalnego Gubernatorstwa dziewięć obozów jenieckich. W Zgrupowaniu Obszaru „O” Lwów obozy 76. we Lwowie (załogę stanowił 310. batalion strzelców krajowych) i 327. w Przemyślu (załogę stanowił 405. batalion strzelców krajowych). W Zgrupowaniu Obszaru „X” Kraków obozy 325. w Szebniach (załogę stanowiła kompania 818. batalionu strzelców krajowych), 367. w Częstochowie (załogę stanowił 371. batalion strzelców krajowych), 369. w Krakowie (załogę stanowił 818. batalion strzelców krajowych – bez kompanii detaszowanej do Szebni). W Zgrupowaniu Obszaru „V” obozy 73. w Beniaminowie (z załogą dwóch kompanii 268. batalionu strzelców krajowych), 77. w Dęblinie (załogę stanowił 614. batalion strzelców krajowych), 366. w Siedlcach (załogę stanowił 268. batalion strzelców krajowych bez dwóch kompanii detaszowanych do Beniaminowa). Dowódcy jeńców wojennych w Generalnym Gubernatorstwie bezpośrednio podlegał obóz 319. w Chełmie (z załogą 619. batalionu strzelców krajowych).

<span lang="IT" />Aresztowano i osadzono w więzieniu Montelupich Władysława Barana z Rabki.

Do KL Gross-Rosen przybył transport więźniów z Krakowa.

Polski Komitet Opiekuńczy uruchomił placówkę w obozie przejściowym przy ul. Prądnickiej w Krakowie.

Ze stanowiska szefa Kedywu Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej odwołano zagrożonego aresztowaniem Stefana Tarnawskiego „Jarema”. Na stanowisku zastąpił go „cichociemny” Jan Pańczakiewicz „Skała”.

Pułkownik Edward Józef Godlewski "Garda" odwołał Łukasza Grzywacz - Świtalskiego ze stanowiska Inspektora Rejonowego Armii Krajowej w Krośnie

Z zespołem rzeszowskiego Kedywu Armii Krajowej Zenona Soboty „Świda” przybył do Krakowa Czesław Czekalski "Jacek".

Z oddziału Armii Krajowej OP-23 na stanowisko dowódcy oddziału OP-15 działającego w rejonie Krosna, następnie przemieszczonego na wschód przeniesiono porucznika Michała Cerkiewniaka "Boruta". Wkrótce dowodził akcją zdobycia broni w Białobrzegach.

Oddział Batalionów Chłopskich Jana Bańki "Młotek" wsparty oddziałem M. Burkiewicza rozbroił posterunek żandarmerii w Pikutowie.

W Krakowie powstała konspiracyjna Wojewódzka Rada Narodowa. W jej skład weszli: przewodniczący Witold Wyspiański, Józef Blak, Jan Gancarczyk, Bronisław Pawlik, Zygmunt Piechno, Józef Pietrucha, Maria Sowa, Franciszek Szwabowski i Tadeusz Woner (z Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, Polskiej Partii Robotniczej i Stronnictwa Ludowego). Rada wydawała dwa pisma „KRN” (od lipca 1944 r. do stycznia 1945 r.) i „Wojsko Polskie” (w drugiej połowie 1944 r.).