Z Małopolska w II Wojnie Światowej

13 maja 1944 r.

W KL Plaszow stracono sekretarza Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie Stanisława Ziaję, aresztowanego 14 lutego 1944 r.