Z Małopolska w II Wojnie Światowej

21 maja 1944 r.

Nie odnotowano istotnych wydarzeń.