Z Małopolska w II Wojnie Światowej

22 maja 1944 r.

Polski Komitet Opiekuńczy wysłał 52 dzieci do rodzin zastępczych w Skawinie, a 19 przesiedleńców do Kunowa.

Ukazało się rozporządzenie władz okupacyjnych w sprawie zaopatrzenia ludności Krakowa w wodę w razie „publicznej potrzeby” poprzez sieć 5581 publicznych i prywatnych studzien.