Z Małopolska w II Wojnie Światowej

8 sierpnia 1944 r.

Niemcy rozpoczęli budowę polowych umocnień wokół Krakowa. Do prac przy kopaniu okopów wywieziono 8000 mieszkańców miasta.

Ze stanowiska komendanta garnizonu krakowskiego odszedł generał porucznik K. Oppenländer. Jego stanowisko objął generał porucznik H. Kittel.

Policja przeprowadziła pacyfikację osiedla robotniczego przy ul. Czarodziejskiej. Wyciągniętych z domów mężczyzn położono twarzą do ziemi na placu przed Domem Społecznym. Przez kilka godzin prowadzono rewizję mieszkań. Kilku mężczyzn zastrzelono na miejscu, pozostałych zabrano do więzienia Montelupich i KL Plaszow.

Przejeżdżający  ulicą Harcerską w Krakowie patrol zastrzelił bez powodu i ostrzeżenia pracującą w ogródku działkowym Helenę Patynową, urodzoną ok. 1896 r., mieszkającą przy ul. Madalińskiego 8 nauczycielkę Szkoły Powszechnej nr 30.

W Centrali Rady Głównej Opiekuńczej przy ul. Krowoderskiej 5 w Krakowie policja przeprowadziła rewizję, aresztowała kilka osób i nakazała zamknięcie działu VII przygotowującego paczki do KL Auschwitz. Jednym z aresztowanych był Zygmunt Starachowicz "Jan", u którego znaleziono kilka metalowych orzełków i pamiętnik z KL Dachau.