Z Małopolska w II Wojnie Światowej

10 września 1944 r.

Wg niepotwierdzonych danych stracono Zygmunta Starachowicza "Jan", aresztowanego 8 sierpnia 1944 r.