Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W marcu 1945 r.

Komisyjnie rozwiązano struktury Obwodu Tarnobrzeg Armii Krajowej. Jednym z czlonków Komisji był Eugeniusz Dąbrowski "Genek".