Z Małopolska w II Wojnie Światowej

27 stycznia 1945 r.

Edward Parafiński przekazał wiceprezydentowi Krakowa inżynierowi Eugeniuszowi Torowi (do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie) prawą rękę ze złamanym piórem ze szczątków pomnika Adama Mickiewicza wykradzioną Niemcom 1 września 1940 r. z Urzędu Budowlanego.