Z Małopolska w II Wojnie Światowej

6 marca 1945 r.

W KL Dora zginął aresztowany 15 listopada 1944 r. w Krakowie Artur Żagan, łącznik tajnego Śląskiego Biura Szkolnego z Departamentem Oświaty i Kultury Delegatury Rządu.