Z Małopolska w II Wojnie Światowej

DŁUGOSZ Stanisław.                              
Urodzony 13 lipca 1916 r. w Rzyczkach, powiat Rawa Ruska[1]. Syn Józefa i Marii d. Zydek[2], Zylak[3], lub Żyła[4]. Miał brata Jana. Ukończył cztery klasy Gimnazjum[5]. Był zawodowym sierżantem (wg innych źródeł – kapralem) Korpusu Ochrony Pogranicza. Służył nad litewską granicą[6]. Miał ukończony kurs sanitarny w wojsku[7]. Po zakończeniu kampanii wrześniowej ukrywał się w rejonie Lwowa. Zagrożony przez Ukraińców zbiegł do Generalnego Gubernatorstwa. Używał nazwiska Józef Lachowiec. W 1943 r. został wprowadzony do Robotniczej Partii Polskich Socjalistów (jak sam twierdził na przesłuchaniach) przez Tomasza Stefańskiego „Słowik” w miechowskiem. Przy werbunku nie podano mu nazwy organizacji[8]. Dowodził drużyną „Piorun” w oddziale Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość dowodzonym przez Tomasza Stefańskiego[9]. Używał pseudonimu „Zamek”. NN Zygmunt skontaktował go z Maksymilianem Boruchowiczem „Borwicz”[10] (informacja wątpliwa, NN Zygmunt i Maksymilian Boruchowicz to prawdopodobnie ta sama osoba). Latem 1943 r. pomagał rannemu Piotrowskiemu „Kocioł” [11] z oddziału Michała Boruchowicza[12]. Od czerwca 1943 r. był dowódcą oddziału „ćwiczebnego” w gminie Kornice[13]. Oddział wykonywał pomniejsze akcje bojowe[14]. Brał udział w akcji na dom Józefa Kocioła. Szukano tam sowieckiego majora Kabanowa. W czasie najścia pobito żonę i dzieci Kocioła[15]. Współpracował z lokalnymi dowódcami Armii Krajowej Bogusławem Prześlicą „Wróbel” i Bogulą[16].W czerwcu lub lipcu 1944 r. w czasie wizyty Mariana Bomby „Marian”, Władysława Wójcika „Żegota” i NN „Zygmunta” otrzymał rozkaz przejścia w myślenickie[17] (wg innych źródeł miało to miejsce w kwietniu 1943 r.). Dowodził Socjalistycznym Batalionem im. „Teodora” na zgrupowaniu w rejonie Myślenic [18] i jednocześnie był dowódcą jego pierwszego plutonu[19]. W sierpniu 1944 r. (inne źródła podają datę 16 września 1944 r.) dowodzony przez niego batalion zaatakował stację kolejową Stronie – osobiście prowadził oddział do szturmu i rozbrajał na stacji konwojentów transportu cystern[20]. Później rozbroił ochronę Liegenschaftu w Izdebniku[21]. Jego batalion obozował na Jaworzu nad Harbutowicami. Stoczył potyczkę z ochroną kopiących umocnienia pod Makowem Podhalańskim[22]. Jego batalion obozował na Jaworzynach pod Kotoniem. W 1944 r. Piotrowski „Kocioł” przyszedł do niego z oddziału spadochroniarzy sowieckich na Zawadce[23]. 29 listopada 1944 r. w walce z obławą na Zawadce jego oddział stracił tabory, zapasy amunicji i żywności, ale nie poniósł strat w ludziach[24] (wg innych źródeł został rozbity przez obławę[25]). Przebił się z okrążenia. Po walce przeprowadził oddział do Żarnówki. 7 grudnia 1944 r. przeszedł z nim do Zawoi-Podpolic. Ok. 14 grudnia 1944 r. zakwaterował go w schronisku na Markowych Szczawinach pod Babią Górą[26]. Wysyłał ludzi do oddziału sowieckiego Jewgienija Bieriezniaka „Michajłow” do pomocy przy wysadzania mostów[27]. Brał udział w wyprawie do Zawoi aby spacyfikować oddział „Żar”[28], ale nie wykonał polecenia usunięcia dowódcy oddziału, który odmawiał podporządkowania się poleceniom Jadwigi Rysiewicz „Zocha”[29]. Skontaktował dowódcę sowieckiego oddziału spadochronowego Aleksieja Szapowałowa „Sobinow” z Jadwigą Rysiewicz „Zocha” [30]. Został odwołany z funkcji dowódcy w pierwszych dniach stycznia 1945 r.[31] Zdał dowództwo NN „Gordonowi” [32]. Jego oddział rozwiązano w styczniu 1945 r[33]. Posługując się dokumentami na nazwisko „Józef Lachowiec” wrócił do Korwiny. Wg innych źródeł Bomba Marian „Roman” przysłał go w grudniu 1944 r. w miechowskie w celu zaprowadzenia porządku w szeregach Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość[34]. Ukrywał się w rejonie Proszowic[35]. Odwiedzili go wówczas Lucjan Motyka, Marian Bomba „Marian”, Maksymilian Boruchowicz i Anna Kowalczykowa „Hanka” [36]. W 1945 r. pracował w Drukarni Narodowej w Krakowie, spotkał się z wówczas z Piotrowskim „Kocioł”, który był w mundurze oficerskim[37]. 26 października 1946 r. był przesłuchiwany przez Marcelego Morgena[38]. Twierdził wówczas, że należał do Robotniczej Partii Polskich Socjalistów o Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość nigdy nie słyszał[39]. O przynależności do Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość dowiedział się dopiero w śledztwie[40]. Zaprzeczał, że znał Mariana Bombę i Jadwigę Rysiewicz, choć mówił o NN „Marianie” z dowództwa i jego łączniczce o pseudonimie „Zocha” [41]. Został komendantem Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku[42]. Był instruktorem MO w Kamiennej Górze[43]. Mieszkał przy ulicy Sienkiewicza 3[44] lub 10 w Kamiennej Górze[45]. Był prezesem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska[46]. 8 listopada 1950 r. podpułkownik Smolnicki, prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie, podpisał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu[47]. Na przesłuchaniach zaprzeczał swemu uczestnictwu spotkaniu z Kierownikiem Oporu Społecznego i podpisaniu raport o takim spotkaniu[48]. Pod koniec życia mieszkał przy ulicy Ogrodowej 7/14 w Kamiennej Górze.
Zmarł 22 lipca 1981 r[49].                              
Odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Odznaką Grunwaldzką[50].                
IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 13, 14; IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 1; PN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Biera Franciszek, 23 VI 1947, s. 6; Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s. 103, 106; Gąsiorowski Teodor, Rozszyfrowane zdjęcie, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 2 s. 9; Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 9; Kantyka Jan, Na beskidzkich szlakach, Katowice 1984, s. 117, 118; Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1987, s. 149; Owca Mieczysław, Zdjęcia są znane, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 4 s. 9; Tuszyński Waldemar, W Polsce południowej, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 49 s. 6; W lasach Gościbii, Sułkowice 1983, s. 14;[1] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), wniosek o wydanie sankcji na aresztowanie Stanisława Długosza, 7 XI 1950, s. 57

[2] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), wniosek o wydanie sankcji na aresztowanie Stanisława Długosza, 7 XI 1950, s. 57

[3] PESELnet

[4] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 13;

[5] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 13;

[6] Oremus Franciszek, Wolność-Równość-Niepodległość. Polska Partia Socjalistyczna w konspiracji na Podbeskidziu i jej oddziały bojowe w latach 1939-1945; Wieliczka 2002, s. 9;

[7] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 3 XI 1950, s. 44

[8] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 14;

[9] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania świadka Stefański Tomasz, 15 XII 1950, s. 72;

[10] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 14;

[11] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 3 XI 1950, s. 44

[12] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 27 X 1950, s. 28

[13] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 14;

[14] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 14;

[15] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania świadka Kocioł Józef, 4 XI 1950, s. 53;

[16] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania świadka Kocioł Józef, 4 XI 1950, s. 53;

[17] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 14;

[18] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania świadka Stefański Tomasz, 15 XII 1950, s. 72;

[19] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Biera Franciszek, 23 VI 1947, s. 6;

[20] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 19;

[21] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 19;

[22] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 19;

[23] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 3 XI 1950, s. 44

[24] Oremus Franciszek, Wolność-Równość-Niepodległość. Polska Partia Socjalistyczna w konspiracji na Podbeskidziu i jej oddziały bojowe w latach 1939-1945; Wieliczka 2002, s. 11;

[25] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 19;

[26] Oremus Franciszek, Wolność-Równość-Niepodległość. Polska Partia Socjalistyczna w konspiracji na Podbeskidziu i jej oddziały bojowe w latach 1939-1945; Wieliczka 2002, s. 11;

[27] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 19;

[28] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 28 X 1950, s. 35

[29] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 27 X 1950, s. 33

[30] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 28 X 1950, s. 37

[31] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 10 XI 1950, s. 79;

[32] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 27 X 1950, s. 30

[33] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Biera Franciszek, 23 VI 1947, s. 6;

[34] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania świadka Ciepły Jan, 2 XII 1950, s. 69

[35] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 15;

[36] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 10 XI 1950, s. 63;

[37] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 3 XI 1950, s. 44

[38] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 13;

[39] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 27 X 1950, s. 27;

[40] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 28 X 1950, s. 38

[41] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 27 X 1950, s. 29;

[42] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Bomba Marian, 4 II 1949, s. 11

[43] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania świadka Ciepły Jan, 2 XII 1950, s. 69

[44] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), wniosek o wydanie sankcji na aresztowanie Stanisława Długosza, 7 XI 1950, s. 57

[45] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 13;

[46] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 13;

[47] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Stanisława Długosza, 8 XI 1950, s. 58;

[48] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Długosza Stanisława, 10 XI 1950, s. 61

[49] PESELnet

[50] IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK), Protokół przesłuchania podejrzanego Długosz Stanisław, 26 X 1946, s. 13;