Z Małopolska w II Wojnie Światowej


EJCHNER Genadij.         
Urodzony w 1923 w Warszawie. Został osadzony w obozie koncentracyjnym we Francji. Zbiegł z obozu. Przedostał się do Polski. Dołączył do oddziału NKWD Niszczymienki. Przeszedł z nim na Słowację. Został wysłany z meldunkiem za front. Dotarł do sztabu 1. Frontu Ukraińskiego[1].
Zaginął bez wieści[2].           
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 187;[1] Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 187;

[2] Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 187;