Z Małopolska w II Wojnie Światowej


EUPEN von Theo. 
W stopniu SS-Hauptsturmführera należał do załogi KL Treblinka[1]. Był komendantem obozu[2].           
Został zlikwidowany 10 grudnia 1944 r. przez patrol oddziału NKWD „Awangarda” w rejonie Lipówki[3] lub tamże 11 grudnia 1944 r.[4], lub 12 grudnia 1944 r. w Górach Pińczowskich na strychu domu Bartosika przez Tichonina[5].      
Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s.252; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 208; Tuszyński Waldemar, Działania zbrojne ruchu oporu w Polsce południowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1988 nr 3 s. 149; Tuszyński Waldemar, Kobuszewski Bogdan, Udział partyzantów i ludności cywilnej w ofensywie Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego ..., "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1965 nr 1-2 s. 230; Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską 1944, Warszawa 1972, s. 140;[1] Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską 1944, Warszawa 1972, s. 140;

[2] Tuszyński Waldemar, Działania zbrojne ruchu oporu w Polsce południowej, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1988 nr 3 s. 149;

[3] Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 208;

[4] Tuszyński Waldemar, Kobuszewski Bogdan, Udział partyzantów i ludności cywilnej w ofensywie Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego ..., Wojskowy Przegląd Historyczny 1965 nr 1-2 s. 230;

[5] Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s.252;