Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HANKA NN. 

Urodzona w Wilnie. Córka warszawskiego lekarza. W kwietniu 1944 r. zrzucona w rejonie Tarnowa. Ukrywała się w Mogile lub Brancach u Franciszka Sendora. 26 maja 1944 r. przeprowadzona z Chałupek do Rybnej przez Walerię Gębską „Wala” i Józefa Zająca „Michał”. W lipcu 1944 r. została aresztowana w Zabierzowie. Osadzono ją w więzieniu Montelupich. Została wywieziona do KL Auschwitz.

Zginęła w KL Auschwitz.

Czerpak Stanisław, Hardt Zdzisław, Rozkaz - ocalić miasto, Warszawa 1966, s. 3, 13; Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 262, 266, 270, 288;