Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KARCZMARCZYK Alojzy.

W stopniu majora był szefem Wydziału Wojskowego Komendy Okręgu Armii Krajowej w Krakowie. Używał pseudonimu „Wacław”. Został aresztowany w „kotle” przy ul. Dietla 32. Był nakłaniany do współpracy z Niemcami w ramach Akcji „Berta” przez Wyższego Dowódcę SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie Wilhelma Koppego i specjalnego wysłannika Sicherheitsdienstu z Berlina. Niemcy dwukrotnie wysyłali go z tą propozycją do Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie zobowiązując go oficerskim słowem honoru do powrotu. Za drugim razem z rozkazu Dowódcy Armii Krajowej pozostał w Warszawie pod nadzorem kontrwywiadu Armii Krajowej.

Bratko Józef,  Gestapowcy, Kraków 1985, s. 115, 116;