Z Małopolska w II Wojnie Światowej

„POBÓG” NN.        
W stopniu majora był komendantem Odcinka IV Wapno w Obwodzie Kraków-Miasto Inspektoratu Kraków Armii Krajowej.       
Archiwum Towarzystwa Sympatyków Historii w Krakowie, Jasieński Juliusz, Relacja, s. 1;