Z Małopolska w II Wojnie Światowej

„Ryś” NN. 

Prowokator wysłany przez miechowskie gestapo w teren jesienią 1943 r. razem z małżeństwem Marią „Mary” i Augustem „August II” Dymonami. Został adiutantem Augusta Dymona w utworzonej przez niego grupie.    
Zastrzelony w lesie pod Imbramowicami 4 kwietnia 1944 r. przez Jana Trzaskę „Gutek” z wyroku Armii Ludowej.

Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969 s. 191, 194;