Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SŁOWIKOWSKI Jan Michał.      
Urodzony 19 września 1915 r. w Nowym Sączu. Miał brata Teodora. W Nowym Sączu ukończył szkołę powszechną. W 1933 r. zdał maturę w II Gimnazjum im. B. Chrobrego w Nowym Sączu. W 1939 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę w nowosądeckim szpitalu podjął podczas studiów w ramach nieodpłatnej praktyki przez trzy miesiące podczas wakacji. Wykonywał wtedy badania laboratoryjne, robił zastrzyki, zakładał opatrunki gipsowe, asystował przy operacjach, zajmował się narkozą.'' Od początku okupacji wchodził w składKomendy Obwodu Związku Walki Zbrojnej Nowy Sącz. Zorganizował w szpitalu punkt przerzutowy oficerów za granicę. Oficerowie przetrzymywani byli w szpitalu jako rzekomi chorzy. Kontaktował się z kurierami, prowadził kolportaż prasy podziemnej. Przewoził karetką pogotowia z Nowego Sącza do Krakowa do punktu kontaktowego, znajdującego się w galerii sprzedaży obrazów przy ul Szczepańskiej 15, pieniądze, broń i amunicję. W lipcu 1940 r. uczestniczył w akcji wykradzenia ze szpitala w Nowym Sączu emisariusza Jana Romualda Kozielewskiego „Jan Karski”. W kwietniu 1941 r. został aresztowany. Po kilku miesiącach zwolniono go. Pracował w II Klinice Chirurgicznej w Krakowie. Zagrożony aresztowaniem zmienił nazwisko i do końca okupacji przebywał w konspiracji. Prowadził tajne nauczanie w ośrodku jezuickim w Starej Wsi k. Brzozowa. Po wojnie pracował w szpitalach i klinikach w Oleśnicy, Krakowie i Wrocławiu. Wykładał i leczył w USA, Anglii, Danii, Niemczech, Szwecji, Libii, Jugosławii. Był honorowym członkiem wielu towarzystw naukowych i wiceprezesem Światowego Zrzeszenia Chirurgów Dziecięcych. Był twórcą szkoły chirurgii dziecięcej w Polsce. W latach 1963-1985 kierował Kliniką Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po przejściu na emeryturę zajął się uprawą kwiatów. 
Zmarł 13 grudnia 2010 we Wrocławiu i tam został pochowany.    
Był żonaty z Heleną Wysocką, mieli dwie córki i syna.      
Leśniak Jerzy, Zmarł prof. J. Słowikowski, ostatni z wybawicieli Jana Karskiego, http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/zmarl-prof-j-slowikowski-ostatni-z-wybawicieli-jana-karskiego,10512,archiwum [dostęp 6 lipca 2021];