Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SŁOŃSKI Ryszard

Słoński Ryszard patrz BERNACZYK Kazimierz