Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SICIŃSKI Witold.   
Pochodził z Wojsławic. Należał do 5. kompanii 1. Brygady AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego. 10 sierpnia 1944 r. został ranny pod Trzonowem.   
Poległ 10 sierpnia 1944 r. pod Trzonowem (wg. N. Prokopiuka). Wg innego źródła poległ pod Trzonówkiem (wg Bieszczanina), a wg jeszcze innego w rejonie Tuszowa (wg Garasa). 
Bieszczanin Zygmunt, 1. Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978 nr 4 s. 169; Garas Józef, Oddziały Gwardii i Armii Ludowej w Obwodzie Krakowskim. Rodowody, zarys organizacji, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1960 nr 4 s. 212; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 201;