Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SALICZ Leon

SALICZ Leon.        
Więzień KL Auschwitz współpracujący z załogą obozu1.


1 IPN Kr 1/2227 Seweryn Józef, Moja walka i praca, mps. 1989, s. 14;