Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SCHOLLE Winfried

SCHOLLE Winfried.        
Pochodził z Ołomuńca. 14 września 1939 r. został kierownikiem krakowskiej Ubezpieczalni Społecznej.