Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SITOWSKI

SITOWSKI (? - ?) konfident niemieckiej policji.        
Został zlikwidowany 14 lutego 1943 r. w Wiśniowej przez patrol Odwetu1.        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 178;


1 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 178;