Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SKOCZOWSKIi Zdzisław

Skoczowski Zdzisław - funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
W sierpniu 1946 r. służył w III Komisariacie Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
IPN Kr 111/415 Akta w sprawie przeciwko płk. Grudzie;