Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SMOK Julian

SMOK Julian Ederman, Sęp (1916 - ?), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 19 sierpnia 1916 r. w Jaksicach. Mieszkał w Poradowie1. Był żołnierzem III plutonu Kmicic (dowodzonego przez Jana Nowaka Babinicz) 1. kompanii Warszawa Samodzielnego Batalionu Szturmowego Suszarnia 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej2. Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 58; Piwowarski Stanisław, O samodzielnym partyzanckim batalionie "Suszarnia" 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Informator śZŻAK Inspektoratu Maria 1993 nr 15 s. 21;


1 Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 58;

2 Piwowarski Stanisław, O samodzielnym partyzanckim batalionie "Suszarnia" 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Informator śZŻAK Inspektoratu Maria 1993 nr 15 s. 21;