Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SOŁTYKIEWICZ Stanisława

SOŁTYKIEWICZ Stanisława Józefa, Weronka (? - ?), żołnierz Armii Krajowej.        
Została uwolniona 6 sierpnia 1943 r. z więzienia jasielskiego1. Objęła funkcję łączniczki Zenona Soboty2 w sztabie Kedywu Podokręgu AK Rzeszów i pełniła ją do końca okupacji niemieckiej3. Brała udział w przygotowaniach zespołu Zenona Soboty4 do uwolnienia Józefa Spychalskiego z więzienia Montelupich w Krakowie5.        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Pokłosie akcji, Kierunki 1971 nr 23, s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Przygotowania do rozbicia więzienia Montelupich, W marszu 1939-1945 nr 9, s. 48; Jankowski Stanisław Maria, Monte, Warszawa 1983, s. 106;


1 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Pokłosie akcji, Kierunki 1971 nr 23, s. 10;

2 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, Kierunki 1971 nr 11 s. 10;

3 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Pokłosie akcji, Kierunki 1971 nr 23, s. 10;

4 Jankowski Stanisław Maria, Monte, Warszawa 1983, s. 106;

5 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Przygotowania do rozbicia więzienia Montelupich, " W marszu 1939-1945" nr 9, s. 48;