Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SOBOLEWSKI Marek

SOBOLEWSKI Marek „Świętopełk (? ?), harcerz Szarych Szeregów.        
Należał do plutonu Felicja Grup Szturmowych Szarych Szeregów w Krakowie1. Zdekonspirowany w Krakowie został przerzucony do Odwetu w sandomierskie2. 18 stycznia 1945 r. brał udział w rozbrajaniu Niemców3.        
Archiwum MHmK OP-420-95-śZŻAK-24, Tabeau Krystyna, Ankieta s. 1; Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 372;


1 Archiwum MHmK OP-420-95-śZŻAK-24, Tabeau Krystyna, Ankieta s. 1;

2 Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 372;

3 Archiwum MHmK OP-420-95-śZŻAK-24, Tabeau Krystyna, Ankieta s. 1;