Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SOCHACKI Kazimierz Florian

SOCHACKI Kazimierz Florian (1890 - 1941)        
Urodzony 4 lipca 1890 we Lwowie1. Ukończył szkołę zawodową2. Był starszym sierżantem służby stałej Wojska Polskiego3. Należał do Związku Walki Zbrojnej4. Podczas okupacji niemieckiej mieszkał przy ul. Berka Joselewicza 5/5 w Krakowie5. Wsypał go w czasie przesłuchania w siedzibie gestapo przy ul. Pomorskiej 2 Wojcechowski6. Został aresztowany 20 kwietnia 1941 r. w domu przez siedmioosobową grupę mundurowych i cywilnych gestapowców7. W czasie przesłuchań odbito mu nerki, połamano żebra i wybito zęby8. 9 czerwca 1941 r. zapowiedział w grypsie swój transport do obozu koncentracyjnego9. Osadzono go w KL Auschwitz  i oznaczono numerem 1718410.        
Komenda obozu zawiadomiła telegramem o jego śmierci 26 lipca 1941 r11.        
Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;


1 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

2 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

3 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

4 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

5 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

6 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

7 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

8 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

9 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

10 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;

11 Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Ankieta 5/R/81;