Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SOSIN Marian

SOSIN Marian Roland (1923 1989), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 13 sierpnia 1923 r1. Był żołnierzem Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała Kedywu Armii Krajowej2. Brał udział w walkach o wyzwolenie ziemi krakowskiej3. Był lekarzem4.        
Zmarł 14 grudnia 1989 r. został pochowany na cmentarzu w Bieżanowie5.        
Odznaczony Krzyżem AK, dwukrotnie Medalem Wojska6.        
Dzieszyński Ryszard, Kraków wyzwalali także krakowianie, Echo Krakowa 1989 nr 13 s. 3; Nekrolog Mariana Sosina, Dziennik Polski 1989 nr 295 s. 9;


1 Nekrolog Mariana Sosina, Dziennik Polski 1989 nr 295 s. 9;

2 Nekrolog Mariana Sosina, Dziennik Polski 1989 nr 295 s. 9;

3 Dzieszyński Ryszard, Kraków wyzwalali także krakowianie, Echo Krakowa 1989 nr 13 s. 3;

4 Nekrolog Mariana Sosina, Dziennik Polski 1989 nr 295 s. 9;

5 Nekrolog Mariana Sosina, Dziennik Polski 1989 nr 295 s. 9;

6 Nekrolog Mariana Sosina, Dziennik Polski 1989 nr 295 s. 9;