Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SPOHN Fryderyk

SPOHN Fryderyk.        
Mieszkał przy ul. Krupniczej 10 w Krakowie. Był adwokatem1. Miał stopień naukowy doktora2. Podpisał Volkslistę3. 20 października 1939 r. został powołany przez Komisarza Krakowa Ernsta Zörnera do Rady Przybocznej Miasta Krakowa.        
Bogdanowski Wincenty, Okupacja - pierwsze dni, Kraków 1986 nr 3 s. 36;


1 Bogdanowski Wincenty, Okupacja - pierwsze dni, Kraków 1986 nr 3 s. 36;

2 Bogdanowski Wincenty, Okupacja - pierwsze dni, Kraków 1986 nr 3 s. 36;

3 Bogdanowski Wincenty, Okupacja - pierwsze dni, Kraków 1986 nr 3 s. 36;