Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SPRYSZAK Henryk

Spryszak Henryk, - członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Od sierpnia 1943 do lipca 1944 r. należał do Armii Ludowej w Lubelskiem. 1 września 1945 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu kapitana był zastępcą komendanta powiatowego Komendy Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Nowym Sączu. W październiku 1968 r. odwołano go ze stanowiska za pijaństwo, niewłaściwe zachowanie i podrywanie autorytetu komendanta powiatowego.        
Odznaczony: Srebrnym (13.08.1954) i Brązowym (1949) Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności (1951), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (18.07.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (20.06.1966).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;