Z Małopolska w II Wojnie Światowej

STASZKIEWICZ Józef

Staszkiewicz Józef, - członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Od 5 maja 1942 do 19 stycznia 1944 r. należał do Armii Ludowej. 1 marca 1948 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu sierżanta był kurierem Wydziału Łączności Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie. Został zwolniony ze służby.        
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (16.07.1965), Medalem Zwycięstwa i Wolności (08.09.1961), Krzyżem Partyzanckim (17.07.1961) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (01.07.1958), 20 Lat w Służbie Narodu (18.05.1968).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;