Z Małopolska w II Wojnie Światowej

STAWIARZ Karolina

STAWIARZ Karolina Lala" (? 1942), członkini organizacji niepodległościowej Odwet.        
Pochodziła z Bukowej. Była maszynistką konspiracyjnego pisma Odwet.        
Zginęła 17 marca 1942 r. w obronie punktu przebitkowego Odwetu w Wiśniówce.        
Dąbrowski Eugeniusz, Szlakiem Jędrusiów, Warszawa 1966, s. 81;