Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZAFARSKI Stanisław

Szafarski Stanisław, (1932 - ?) członek Armii Ludowej, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Urodzony 2 marca 1932 r. Syn Mariana. Od stycznia 1944 do 17 stycznia 1945 r. był łącznikiem oddziału Armii Ludowej im. Ludwika Waryńskiego w Krakowie. 15 lipca 1951 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W latach 50. wystąpił ze służby, a następnie do niej powrócił. W 1968 r. w stopniu kapitana był inspektorem Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Srebrną Odznaką im. Janka Krasickiego (1964), Złotą Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (06.10.1964), Odznaka Tysiąc Lat Państwa Polskiego i resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (15.06.1963). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;