Z Małopolska w II Wojnie Światowej

szczypka Władysław

szczypka Władysław Lech (? 1943), oficer Armii Krajowej.        
Pochodził z Mszany Górnej1. Był oficerem służby stałej Wojska Polskiego2. Na przełomie 1941 i 1942 r. został komendantem Obwodu Związku Walki Zbrojnej Limanowa3. W stopniu porucznika dowodził Oddziałem Partyzanckim Lech działającym w rejonie Ochotnicy i Rabki4. W kwietniu 1943 r. współorganizował z Janem Stachurą i Józefem Kurasiem Zgrupowanie Partyzanckie Wilk5. Po wsypie Konfederacji Tatrzańskiej w Waksmundzie do jego oddziału przystąpił Albin Bałon Ryś”6. W lipcu 1943 r. był komendantem VI Obwodu Kedywu Limanowa - Nowy Sącz7. Od lipca 1943 r. dowodził Zgrupowaniem Partyzanckim Wilk Obwodu Armii Krajowej Nowy Targ z bazą na polanie Stawianiec pod Kudłoniem8.        
W październiku 1943 r. został przypadkowo zabity na kwaterze Zgrupowania Wilk przy przestrzeliwaniu broni9 w czasie szkolnego strzelania na Kudłoniu10.        
Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s 77; Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 - 1945, Dzieje Najnowsze 1980 nr 3, s. 178, 182; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 3; Kraków 1998, s. 93; Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1987, s. 97; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 152; Podporucznik Ryś”. Wspomnienie, Pożegnania Gazeta w Krakowie z 20 marca 2000 r., s. 8; Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 193;


1 Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 193;

2 Wnuk Włodzimierz, Walka podziemna na szczytach, Warszawa 1980, s. 193;

3 Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 - 1945, Dzieje Najnowsze 1980 nr 3, s. 182;

4 Kijewska Jadwiga, Sanojca Antoni, Schemat organizacyjny SZP-ZWZ-AK 1939 - 1945, Dzieje Najnowsze 1980 nr 3, s. 178;

5 Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 3; Kraków 1998, s. 93;

6 Podporucznik Ryś”. Wspomnienie, Pożegnania Gazeta w Krakowie z 20 marca 2000 r., s. 8;

7 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 152;

8 Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s 77;

9 Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s 78;

10 Mianowski Tomasz, Schroniska górskie w Karpatach Polskich w latach 1939-1945, Warszawa 1987, s. 97;