Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZUL Władysław

Szul Władysław, - żołnierz ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej.        
Od 5 marca 1944 do 15 września 1946 r. służył w ludowym Wojsku Polskim. 12 października 1946 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu podpułkownika był Naczelnikiem Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.        
Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29.06.1964), Złotym Krzyżem Zasługi (31.07.1954), polskim i sowieckim Medalem Za Zwycięstwo, Medalem Za Odrę Nysę i Bałtyk, Medalem 10-lecia Polski Ludowej (07.01.1955), Złotą Odznaką za Prace Społeczną dla Miasta Krakowa (06.10.1964) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (28.04.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (20.06.1967).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;