Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZYMAŃSKI Edmund

SZYMAŃSKI Edmund. (? 1941).        
Urodzony 22 października 1900 lub 1901 r. Przed wojną służył w garnizonie Grodno. W stopniu kapitana należał do Obwodu Związku Walki Zbrojnej Kraków-Miasto. Używał pseudonimu Turkut. Został zadenuncjowany przez Henryka Koppela. 18 marca 1941 r. gestapo aresztowało go we własnym domu. 5 kwietnia 1941 r. został wywieziony do KL Auschwitz, gdzie oznaczono go numerem 11887.        
Zmarł 22 października 1941 w KL Auschwitz.        
Był żonaty, miał córkę Aleksandrę (zamężną Nowakowską)        
List Aleksandry Nowakowskiej do redakcji Dziennika Polskiego z 18 IV 2011, kopia w zbiorach TG;