Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TANECKI Ryszard

TANECKI Ryszard patrz Skrobecki Czesław