Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TOWPASZ Włodzimierz

TOWPASZ Włodzimierz Wyrwa (1908 - 1990), żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 30 stycznia 1908 r1. Syn Grzegorza i Stefanii Wechter2. Miał brata Stefana (nauczyciela, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość) 3. Ukończył studia ekonomiczne4. W lipcu 1939 r. w stopniu sierżanta był szefem III batalionu 20. pułku piechoty5. Został odwołany telegraficznie w ostatnią niedzielę lipca z urlopu spędzanego z rodziną na Podkarpaciu6. Jego batalion przewieziono pociągiem w rejon Pszczyny, gdzie przystąpił do budowy polowych umocnień przesłaniających od strony granicy niemieckiej7. Budową kierował major Tytus Brzosko. Batalion był w tym czasie wizytowany przez kwatermistrza majora Rybkę i generała Bernarda Monda, dowódcę 6. Dywizji Piechoty8. 1 września 1939 r. około 5,00 rano poderwał go alarm z powodu wybuchu wojny i nisko latających nad pozycjami batalionu samolotów rozpoznawczych Luftwaffe9. Tego samego dnia, około godziny 14,00, brał udział w odpieraniu ataku niemieckich czołgów na pozycje batalionu strzelał z karabinu przeciwpancernego10. 3 września 1939 r. wycofał się wraz z batalionem na wschód11. Walczył pod Biskupicami, Janowem Lubelskim, Tomaszowem Lubelskim, Werhratą i Cieszanowem gdzie pułk złożył broń12. Nie poszedł do niemieckiej niewoli13. Wraz z niezorganizowanymi grupami żołnierzy i cywilami próbował przedostać się do Rumunii14. Pod Buczaczem został zatrzymany przez Sowietów. Po krótkim pobycie w stadninie koni pod Buczaczem, a później w salach tamtejszego gimnazjum został przewieziony koleją do Moskwy15. Pieszo pomaszerował do obozu Talica (dawnego łagru dla bezprizornych) w lasach na północny-wschód od Moskwy16. Został wybrany starszym baraku17. Kiedy wywożono oficerów, ukrywający się wśród żołnierzy NN pułkownik (?) siłą nie pozwolił mu wsiąść do ciężarówki18. W połowie października 1939 r. jeńców urodzonych w byłym zaborze austriackim (?) przeprowadzono nad Wiaźmę, załadowano na statek i po dwóch dniach żeglugi odstawiono do Moskwy. Stamtąd koleją zostali przewiezieni do Brześcia nad Bugiem19. Do połowy mostu granicznego jeńców odprowadził sowiecki żołnierz. Niemcy czekali na zachodnim brzegu20. Przez dwa tygodnie przetrzymywano go w piwnicach koszar pułku lotniczego21. Dostawali znikome racje żywnościowe, ale mogli kontaktować się przez druty z cywilami i kupowali chleb22. Wywieziono go koleją przez Warszawę do Norymbergi23. Nadal ukrywał swój stopień oficerski24. Mieszkał pod namiotem, potem w baraku z piętrowymi pryczami25. Ponownie wybrano go komendantem baraku26. 24 grudnia 1939 r. otrzymał paczkę od żony dopuszczalne regulaminem 25 dkg chleba27. Zorganizował wówczas dla jeńców Wigilię i jasełka28. 6 stycznia 1940 r. przeniesiono go z obozu do pracy w gospodarstwie rolnym29. Pracował przy wyrębie lasu30. W marcu 1940 r. został przeniesiony do pracy w kamieniołomie31. Później skierowano go do ubojni świń, a następnie otrzymał pracę pasterza owiec32, a jeszcze później przy sianokosach na polach żeńskiego klasztoru33. W maju 1940 r. został formalnie zwolniony z obozu jenieckiego, ale pozostał w Rzeszy jako cywilny robotnik przymusowy34. Skierowano go do pracy w mleczarni35. Został urlopowany do Generalnego Gubernatorstwa36. 9 października 1940 r. wrócił do Krakowa37. W czerwcu 1941 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej38. Równolegle działał w konspiracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość39. Mieszkał wraz z trzynastoosobową rodziną w pożydowskim mieszkaniu przy ul. św. Sebastiana 22/340. Prowadził w mieszkaniu skrzynki kontaktowe Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość i Związku Walki Zbrojnej41. Ukrywał tam Żydów i spalonych Polaków42. W 1942 r. prowadził zajęcia w Szkole Podoficerskiej43. 9 maja 1943 r. brał udział w nieudanej próbie likwidacji konfidenta Porębskiego przy Placu Bawół (dziś Plac Wolnica). W 1943 r., po dekonspiracji Franciszka Korfela Franciszek, został dowódcą pododcinka A Odcinka I „Żelbet Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej44. Prowadził kurs Szkoły Podchorążych45. Pracował w niemieckiej firmie tekstylnej przy ul. Stradom 1046. W połowie 1943 r. otrzymał kontakt na NN sierżanta policji granatowej z posterunku przy ul. św. Gertrudy. Wprowadził go do konspiracji pod pseudonimem Biały i nakazał zorganizowanie plutonu policyjnego47. W październiku 1943 r. brał udział w likwidacji konfidentki Szmajdler przy ul. Chodkiewicza w Krakowie48. W 1944 r. był poszukiwany przez gestapo49. Ukrywał się, a do firmy dostarczono lewe zwolnienie lekarskie od dr Heleny Szlapak50. Prowadził Szkołę Podoficerską dla Batalionów Chłopskich51. Był adiutantem Inspektora Wojskowej Służby Ochrony Powstania w Krakowie52. Ujawnił się 16 października 1945 r. w stopniu podporucznika53. Po wojnie był kierownikiem finansowym w krakowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym54. W 1953 r. pracował w zakładach Polfa w Krakowie55. 15 września 1959 r. był przesłuchiwany przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa56. Działał w Komisji d/s Współpracy z Młodzieżą Związku Inwalidów Wojennych57. Został awansowany na stopień kapitana w stanie spoczynku58.        
Zmarł 20 września 1990 r., został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie59.        
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, czterokrotnie Medalem Wojska60.        
Był żonaty z Janiną Halo (łączniczką Armii Krajowej Janka, zmarłą w 1987 r.)61. Miał synów62.        
IPN Kr, Kartoteka ogólno-informacyjna; IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986; Młodzianowski Tadeusz, Zarys rodowodu 20 pułku piechoty Ziemi Krakowskiej [w:] W rocznicę pułkowego święta, Kraków 1987, s. 37; Nekrolog Janiny Towpasz, Dziennik Polski 1987 nr 184, s 5; Nekrolog Włodzimierza Towpasza, Dziennik Polski 1990 nr 223, s. 4;


1 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

2 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

3 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

4 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 4;

5 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 3;

6 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 3;

7 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 3;

8 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 4;

9 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 5;

10 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 6;

11 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 8;

12 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 9;

13 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 9;

14 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 9;

15 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 9;

16 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 9;

17 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 10;

18 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 11;

19 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 12;

20 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 13;

21 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 14;

22 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 14;

23 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 15;

24 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 16;

25 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 17;

26 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 18;

27 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 23;

28 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 41;

29 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 25;

30 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 29;

31 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 32;

32 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 33;

33 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 34;

34 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 38;

35 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 39;

36 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 43;

37 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 50;

38 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

39 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

40 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 50;

41 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

42 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 74;

43 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 57;

44 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

45 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 57;

46 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 55;

47 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 61;

48 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 61;

49 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 55;

50 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 55;

51 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 57;

52 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

53 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

54 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 31;

55 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 49;

56 IPN Kr Kartoteka ogólno-informacyjna;

57 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 65;

58 Nekrolog Włodzimierza Towpasza, Dziennik Polski 1990 nr 223, s. 4;

59 Nekrolog Włodzimierza Towpasza, Dziennik Polski 1990 nr 223, s. 4;

60 Nekrolog Włodzimierza Towpasza, Dziennik Polski 1990 nr 223, s. 4;

61 Nekrolog Janiny Towpasz, Dziennik Polski 1987 nr 184, s 5;

62 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 23;