Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Zygmunt NN

Prawdopodobnie Maksymilian Boruchowicz.

W czerwcu lub w lipcu 1944 r. wizytował wraz z Marianem Wojciechem Bombą i Władysławem Wójcikiem oddział Stanisława Długosza „Zamek” w miechowskiem.