Z Małopolska w II Wojnie Światowej

3 września 1939 r.

Dowództwo osłony linii Wisły od Garwolina do Dęblina objął pułkownik Tadeusz Marian Komorowski.

Pułkowik NN "Witold" po raz ostatni spotkał się z zakopiańską grupą członków Dywersji Pozafrontowej.

Komisaryczny prezydent Bolesław Czuchajowski opuścił Kraków na polecenie wojewody krakowskiego Józefa Tymińskiego. Został ewakuowany do Brzeżan. Zabrał część dokumentów miejskich, księgi poborowych i 400 tysięcy złotych na pobory i nieprzewidziane wydatki.Rada Miejska prezydentem mianowała Stanisława Klimeckiego.

Personelem Wytwórni Monopolu Spirytusowego został ewakuowany do Lwowa. W tej grupie wyjechało małżeństwo Antonina i Bolesław Piątkowscy, prawdopodobnie z synem Antoniny z poprzedniego małżeństwa Romanem Wierzbickim.