Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Prezentowane tutaj autorskie teksty publikowane są za zgodą ich twórców i zachowaniem wszystkich przepisów prawa autorskiego. Dotyczą wszystkich aspektów życia w Małopolsce w latach 1939 - 1945. Przygotowano je zgodnie z najlepszą wiedzą ich autorów i ukazują rzeczywiste wydarzenia. Ocena tych wydarzeń należy do Autorów i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Redakcji.

W menu wyboru zachowano alfabetyczny układ stosowany w katalogach bibliotecznych.


Gąsiorowski Teodor, 20. pułk piechoty

Gąsiorowski Teodor, Czarna Brygada

Gąsiorowski Teodor, Od egzekucji do egzekucji

Gąsiorowski Teodor, Odbidka propagandowa

Gąsiorowski Teodor, Organizacja Okręgu Związku Walki Zbrojnej

Gąsiorowski Teodor, Pajdak Antoni

Gąsiorowski Teodor, Pierwsza likwidacja konfidenta w Krakowie

Gąsiorowski Teodor, Trudna wiosna

Gąsiorowski Teodor, Zamach na Krugera

Gąsiorowski Teodor, Zamach na urodziny

Gładysz Andrzej, Pięciak Krzysztof, Lista strat 20. pułku piechoty Ziemi Krakowskiej w kampanii wrześniowej

Pięciak Krzysztof, Ordre de Bataille 20. pułku piechoty