Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Prezentowane tutaj informacje biograficzne dotyczą wszystkich postaci wymienionych w części zasadniczej naszego portalu, tj. w Kalendarium i Artykułach. Odzwierciedlają pełnię wiedzy naszego środowiska, a przynajmniej tę jej część, którą zdołaliśmy doprowadzić do postaci nadającej się do publikacji. Dłuższe i krótsze noty biograficzne, a także biogramy (ideałem do którego dążymy są pełne biogramy wg wzoru zbliżonego do Polskiego Słownika Biograficznego) zgodnie z przyjętymi przez Redakcję zasadami nie są podpisane nazwiskami Autorów i mogą być poprawiane i uzupełniane.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż  NN