Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FALENCKI Bronisław.

Pracował jako urzędnik sądowy w Miechowie. Działał w akcji pomocy Żydom. Współpracował przy wystawianiu aryjskich dokumentów. Został aresztowany pod koniec lutego 1943 r. w wyniku załamania się w czasie przesłuchań po aresztowaniu w Przemyślu Żydówki Marii Bochnerówny posługującej się kennkartą wyrobioną przez niego na podstawie fałszywej metryki urodzenia. W śledztwie załamał się i wydał Gestapo wszystkich znanych mu uczestników konspiracji. W marcu 1943 r. był konfrontowany w śledztwie z aresztowaną w wyniku jego zeznań Stanisławą Danecką. Konsekwentnie ją obciążał. Po wojnie został skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie na 5 lat więzienia. Po odbyciu kary nie powrócił do Miechowa.

Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 102, 103;