Z Małopolska w II Wojnie Światowej

FLOREK Maria.     
Była wywiadowczynią sowieckiego oddziału partyzanckiego Gładilina.  
Poległa 13 grudnia 1944 r.    
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny”'1970 nr 1 s. 195; Słownikuczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945', Warszawa 1988, s. 104