Z Małopolska w II Wojnie Światowej


FILUS Janina.          
Urodzona 14 marca 1925 r. Córka Franciszka. Od 1 listopada 1942 r. do 18 stycznia 1945 r. była łączniczką i kolporterką prasy Polskiej Partii Robotniczej oraz Gwardii Ludowej i Armii Ludowej na terenie powiatu miechowskiego. Używała pseudonimu „Zorza”. 15 kwietnia 1945 r. podjęła służbę w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu kapitana była starszym oficerem ewidencji operacyjnej Wydziału „C” Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie.     
Odznaczona: Srebrnym (31.7.1954) i Brązowym Krzyżem Zasługi (20.7.1949), Krzyżem Partyzanckim (20.6.1961), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965). W 1968 r. wystąpiono dla niej o Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.          
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;