Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ONYSZKIEWICZ Adam.

Udzielał w swoich zabudowaniach w Woli Łużańskiej schronienia oddziałowo Batalionów Chłopskich „Sablik”. Ukrywał m.in. Eugeniusza Kapustkę „Marek” i Polikarpa Brażnikowa „Karp”.

Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972 s. 138;