Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OPRHAL Adam.

Policyjne nazwisko Konstantego Klemensa Gucwy