Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OSTROWSKI.

Policyjne nazwisko Jerzego Krzesztofa Lambleniego.