Z Małopolska w II Wojnie Światowej

OTTMAN Włodzimierz     
Urodzony 26 listopada 1876 r. w Krakowie. Syn Rudolfa (kustosza Biblioteki Jagiellońskiej) i Lidii z d. Gregor. Miał brata Stanisława (doktora praw Uniwersytetu Jagiellońskiego). 7 czerwca 1895 r. zdał maturę w III Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1897-1898, nie przerywając studiów, odbył ochotniczą jednoroczną służbę wojskową w armii austriackiej. 24 marca 1901 r. uzyskał absolutorium. Po uzyskaniu absolutorium przystąpił do egzaminów ścisłych na stopień doktora praw. 14 grudnia 1901 r. zdał państwowy egzamin prawniczy. Podjął pracę w Cesarsko-Królewskim Namiestnictwie. 15 listopada 1910 r. oddelegowano go na Uniwersytet Jagielloński na tymczasowe zastępstwo tamtejszego urzędnika. W marcu 1911 r. tymczasowe zastępstwo zamieniono na stałe oddelegowanie. 1 sierpnia 1919 r. otrzymał awans na rangę starosty pełniącego funkcję sekretarza Uniwersytetu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pozostał na swoim stanowisku. 1 stycznia 1922 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego potwierdziło jego nominację na stanowisko sekretarza Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 lutego 1934 r. otrzymał dodatkowo stanowisko kierownika Sekretariatu Uniwersytetu. W pierwszych dniach trwania II wojny światowej uczestniczył w  ukryciu średniowiecznych aktów fundacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau. Początkowo osadzono go w więzieniu Montelupich, potem w koszarach przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Przeniesiono go do więzienia we Wrocławiu. 27 listopada 1939 r. został wywieziony do KL Sachsenhausen. 8 lutego 1940 r. zwolniono go z obozu. Powrócił do Krakowa. Powtórnie został aresztowany 16 kwietnia 1942 r. w Kawiarni Plastyków, przy ulicy Łobzowskiej 3. Była to akcja odwetowa za zamach (?) na wyższego oficera SS , dokonany na lotnisku w Rakowicach. Wg błędnych informacji zginął w czasie buntu więźniów w więzieniu Montelupich. Przewieziono go do KL Auschwitz wraz z transportem z 25 kwietnia 1942 r.        
27 maja 1942 r. został rozstrzelany pod ścianą straceń Bloku 11 KL Auschwitz. 
„Alma Mater” 2009 numer specjalny 118, s. 154;
Gawęda Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986, s. 228; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974 s. 47, 201, 406; w.z., Tragiczna lista strat nauki polskiej, „Dziennik Polski” 1945 nr 48 s. 3; Żukowski Przemysław Marcin, Od profesora do urzędnika. Sekretarze Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w drugiej połowie XIX i w początkach XX wieku” [w:] Dzieje biurokracji tom VI, Warszawa 2016, s. 361-362;